Finansowanie

Harmonogram wpłat za mieszkania:

1

 

Przygotowanie i podpisanie umowy – po podpisaniu rozpoczyna się rezerwacja mieszkania, która trwa 3 tygodnie (czas potrzebny na przygotowanie dokumentów do banku).
Zadatek wynosi 5000 zł i zaliczany jest na poczet ceny lokalu. Po uiszczeniu wpłaty status lokalu zmieniany jest na „Zarezerwowany”.

2

 

Przygotowanie i podpisanie umowy deweloperskiej (forma aktu notarialnego).
Wymagana wpłata 30% ceny mieszkania w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
Pozostałe wpłaty (2 x 30%) uiszczane są w ratach proporcjonalnie do postępu prac.

3

 

Wpłata opiewająca ostatnie 10% ceny i odbiór mieszkania. Na tym etapie podpisywana jest umowa przyrzeczona, po podpisaniu której następuje przeniesienia prawa własności.